İndirekt Coonıbs Testi

Yalnızca Coombs testi pozitif olduğunda, pozitif sonuç verir (bak. Coombs testi).

Sağlık Terimlerinde Ara