İndakanemi

Kanda indakan bulunması.

Sağlık Terimlerinde Ara