İncebağırsak

Mide kapısı- kapakçığından, körbağırsağın başlangıcındaki kapakçığına (ileo-çekal kapakçık) kadar uzanan ve daha sonra da kalınbağırsakla süren bağırsak bölümü.

Sağlık Terimlerinde Ara