İmmünoprofilaksi

Bağışıklarım yoluyla vücudu enfeksiyon hastalıklarından koruma tekniği.

Sağlık Terimlerinde Ara