İmmünopatoloji

Bağışıklık tepkimeleri ile hastalıklar arasındaki ilişkileri inceleyen tıp dalı.

Sağlık Terimlerinde Ara