İmmünoglobülin

Antikor olarak işlev görebilen bir protein.

Sağlık Terimlerinde Ara