İmmünoblast

Mikroorganizmalarla ya da antijen Özelliği taşıyan yabancı maddelerle karşılaşan lenf dokularında görülen hücre tipi.

Sağlık Terimlerinde Ara