İmmünglobülİn E (Ige)

Toplam ve Özgül IgE'ler olarak immünglobülinlerin bir alt sınıfını oluşturan protein yapısındaki antikorlar.

Sağlık Terimlerinde Ara