İmminent Abortus

Düşük tehdidi altındaki gebelik.

Sağlık Terimlerinde Ara