İmminent Abortus :

Düşük tehdidi altındaki gebelik. abortus imminens / abortus iminens

Sağlık Terimlerinde Ara