İliyopsoas Kası

Kann boşluğunda, bel-böğür bölgesinde yer alan kas. İki bölümden oluşur.

Sağlık Terimlerinde Ara