Ikınmak

Kann kaslarının ve diyaframın kann içi basıncım artıra- cak biçimde kasılması.

Sağlık Terimlerinde Ara