İğdiş Etme

Eşey organlarının, yani erkeklerde erbezlerinin, kadınlarda da yumurtalıkların alınmasına yönelik cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara