İdrarda Verem Basili Aranması

Mikroskop altında idrar çökeltisine bakarak vereni basili aranması.

Sağlık Terimlerinde Ara