İdrar Kültürü

idrarda bulunan mikropların besiyerinde çoğaltılarak tanınmasını sağlayan inceleme yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara