İdrar Çıkışının Durması

anüri

Sağlık Terimlerinde Ara