İdiyosinkrasi

ÎS 2. yüzyılda yaşamış Eski Yunanlı hekim Galenos'un tıp diline kattığı ve "bedenlerin özelliği" anlamında kullandığı terim.

Sağlık Terimlerinde Ara