Hücre

Tüm yaşayan organizmaların temel birimi, kendi kendini tam olarak yeniden oluşturabilir.

Sağlık Terimlerinde Ara