Hordeolum

(arpacık) Bir veya birden fazla Zeis veya Moll bezinin (dış hordeolum) veya Meibom bezlerinin (iç hordeolum) -meibom arpacığı- akut, lokalze, pyojenik infeksiyonu

Sağlık Terimlerinde Ara