Homotransplantasyon (Homolog Transplantasyon)

Aynı türün bireyleri arasında uygulanan doku ya da organ nakli.

Sağlık Terimlerinde Ara