Homoseksüel

Kendi cinsine ilgi duyan kişi.

Sağlık Terimlerinde Ara