Homojen

Bütün birimleri aynı yapıdaki, aynı nitelikte olan

Sağlık Terimlerinde Ara