Homeopati

1796'da S. C. F. Hahnemann'ın "İlaçların Erdemlerini Keşfetmede Kullanılacak Yeni Bir İlke Üzerine Deneme" adlı yapıtıyla tanıttığı öğreti.

Homeopati ile ilgili makaleler

Sağlık Terimlerinde Ara