Hla

Human Leukocyte Antigens= İnsan lökosit antijenleri. Genetik bir doku marker'ı (belirteç).

Sağlık Terimlerinde Ara