Hla-B27

HLA-B27 kalıtımla geçen bir antijendir, normalde beyaz ırktan olan insanlarda %8 civarında rastlanır ve taşıyanların % 20'sinde bir hastalık ile beraberdir. Ankilozan spondilit hastalarının yaklaşık olarak %90'ında HLA-B27 genetik marker'ı pozitiftir.

Sağlık Terimlerinde Ara