Histoloji

Dokuları inceleyen bilim dalı

Sağlık Terimlerinde Ara