Histojenez

Embriyon hücresinin farklılaşıp gelişerek olgun dokuları oluşturması; doku oluşumu.

Sağlık Terimlerinde Ara