Histiyositom

Histiyosit içeren bağdoku tümörü.

Sağlık Terimlerinde Ara