Histidin

îmidazol halkası içeren aminoasit.

Sağlık Terimlerinde Ara