Hipoproteinemi

100 mi plazmadaki protein miktarının 6 gr'nin altına düşmesi

Sağlık Terimlerinde Ara