Hipomani

Manideki boyutlara varmayan, ama onun tüm Özelliklerini şiddeti azalmış biçimde gösteren aşın uyarılma durumu.

Sağlık Terimlerinde Ara