Hipokoli

Dışkı renginin açılması ve genellikle sanmsı bir renk alması

Sağlık Terimlerinde Ara