Hİpokapni

Kısmi karbon dioksit basıncının düşük olmasına bağlı olarak kandaki karbonik asit düzeyinin azalması.

Sağlık Terimlerinde Ara