Hipoglossus Siniri (Dilaltı Siniri)

XII. kafa çifti (dilaltı siniri) dilin iç ve dış kaslannı hareket ettiren sinirdir.

Sağlık Terimlerinde Ara