Hipogenitalizm

Dış üreme organlannın kişinin yaşına göre yeterince gelişmemiş olması.

Sağlık Terimlerinde Ara