Hipofalamus

Talamusun altında yer alan ve üçüncü beyin karıncığının yan duvarlarını ve tabanını oluşturan yapı.

Sağlık Terimlerinde Ara