Hipodermofclizi

Ağız ya da damar yoluyla vücuda sıvı ya da çözelti vermeyi olanaksız kılan durumlarda ya da verilecek sıvının yavaş emilmesi istendiğinde kullanılan bir sıvı verme yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara