Hipobuli

İrade bozukluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara