Hipobaropati

Basıncın ani ya da yavaş bir biçimde düşmesi sonucu gelişen patolojik tablo.

Sağlık Terimlerinde Ara