Hipo

Az ya da yetersiz anlamındaki ön ek

Sağlık Terimlerinde Ara