Hiperürisemi

Kanda ürik asit artışı.

Sağlık Terimlerinde Ara