Hipertelorizm

İki organ arasındaki uzaklığın normalin üzerinde olması.

Sağlık Terimlerinde Ara