Hiperprozeksi

Bir tür dikkat bozukluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara