Hiperpne

Solunum derinliğinin artması

Sağlık Terimlerinde Ara