Hipermnezi

Üzerinden uzun yıllar geçmiş ya da bebeklik dönemine ait olayları hatırlama yeteneğinin çok güçlü olması; mani hastalarında sık görülen bir bulgudur.

Sağlık Terimlerinde Ara