Hipermetri

Hareketlerde görülen sinirsel kaynaklı bozukluk.

Sağlık Terimlerinde Ara