Hipermenore

Âdet kanamasının miktarının ve süresinin artmasıyla beliren âdet çevrimi bozukluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara