Hiperkromazi

Pigment fazlalığı gösteren.

Sağlık Terimlerinde Ara