Hiperkİnezi

Nörolojik bir bozukluğun dışavurumu olan istemsiz hareketleri belirten terim.

Sağlık Terimlerinde Ara