Hiperkeratoz

Üstderinin boynuzsu katmanındaki kalınlaşmaya bağlı olarak deri kalınlığının artması.

Sağlık Terimlerinde Ara